Home / Beboerråd

Beboerråd

På teknisk Kollegium er der et beboerråd. Det betyder at du som beboer er en del af et beboerdemokrati og kan være med til at sikre, at dit kollegium er et spændende og velfungerende sted.

Demokratiet virker ved, at der mindst en gang om året bliver holdt et beboermøde for alle kollegiets beboere. På mødet vælger beboerne medlemmer og suppleanter til beboerrådet, desuden indstilles to medlemmer fra beboerrådet til kollegiets bestyrelse. Beboerrådet har bl.a. indflydelse på kollegiets budget og kan komme med forslag til forbedringer på kollegiet.

Beboerrådet skal desuden sikre god ro og orden samt behandle de sager der måtte være på klager fra beboere over andre beboere. Se afsnittet klager under praktiske oplysninger under generelt i menupunktet Hvem er vi.