Home / Forsikringer

Forsikringer

Kollegiekontoret har tegnet en husejeransvarsforsikring og en bygningsforsikring for kollegiet. Husejeransvarsforsikringen dækker bl.a. håndvaske, toiletter og vinduesruder. Bygningsforsik-ringen dækker bygninger og de faste installationer i tilfælde af brand, storm, skybrud, rør sprængning m.m.

Ingen af de forsikringer, som Kollegiekontoret har tegnet, dækker dine personlige ejendele (pc’er, tv, stereoanlæg osv.). Heller ikke i tilfælde af vandskader eller lignende som du ikke er personlig skyldig i. Så du bør selv tegne en familie-/indboforsikring, den behøver ikke dække skader for glas og sanitet. Sørg dog for, at den dækker for genhusning, såfremt du for en periode bliver nødt til at fraflytte din bolig pga. f.eks. vandskade (heller ikke her dækker ejendommens forsikring). Dine forældres familie-/indboforsikring dækker dig muligvis, til du er fyldt 21 år.

Vi vil også råde dig til at tegne en ulykkesforsikring. Hvis dine forældre har medtegnet dig på deres police, dækker deres police dig muligvis kun, til du er fyldt 18 år.
Vær opmærksom på, at ingen forsikring dækker, hvis der er indbrud på grund af ulåste døre. Lås derfor altid dørene til f.eks. pulterrum, vaskeri og cykelrum.