Home / Opsigelse af lejemål // Resignation of lease contract

OBS. Blanketten SKAL udfyldes i Google Chrome // The form must be filled out in Google Chrome

Opsigelse af lejemål // Resignation of lease contract

Fulde navn // Full name

Værelsesnr. // Room number

Dato for indberetning (Den dag blanketten indsendes)
// Resignation date (The day you fill out this form)

Bunden opsigelsesdato (Dato du er forpligtet til at betale husleje til, ifølge lejekontrakten)
// Date of resignation according to the leasecontract

OBS. Vær opmærksom på, om der ifølge lejekontrakten er 2 eller 3 måneders opsigelse
(jævnfør lejekontrakt §11 styk 9)
Ved 2 måneders opsigelse kan lejemålet fraflyttes enten d. 1 eller 15 i den gældende måned.
Ved 3 måneders opsigelse skal lejemålet fraflyttes d. 1 i den gældende måned.
//For questions, please contact the caretaker (Carsten)

Ønske om tidligere udflytning (AASKO vil forsøge at henvise ny lejer tidligere end den bundne udflytningsdato)
// Date you want to move out

E-mail // Email

Ny adresse // New address

Bank reg. nr. // Bank reg. nr

Bankkonto nr. til afregning // Bank account

Mobil nr. // Phone number

Besked
//Other informations

Send