Home / Opsigelse

Opsigelse og fraflytning

Du skal opsige din bolig skriftligt til Kontoret enten pr. brev eller pr mail. Du kan også benytte en opsigelsesblanket, som du får på kontoret. Du skal opsige mindst 12 uger før, du vil flytte; og du kan sige din bolig op til d. 1. eller den 15. i en given måned. Hvis du bor sammen med en anden, skal vedkommende også skrive under på opsigelsen.

Boligen skal være rengjort og ryddet og dine nøgler skal være afleveret til vagtmesteren senest to uger før ophør.

Vagtmesteren foretager et fraflytningssyn. Hvis du ønsker at være til stede ved dette syn, skal du selv aftale tid med ham senest 3 dage før fraflytningen.