Home / Vaskeri

Vaskeri

Vaskeriet findes i stuen 8B. Udgifterne til vask er ikke inkluderet i huslejen. Du kan få udleveret et vaskekort hos pedellen. Vaskekortet koster 50 kr. i depositum og man kontakter
vagtmesteren når man vil fylde penge på kortet, husk at medbring kontanter.

Tørrerum
Der forfindes tørrerum i stuen blok A, og man kan benytte altaner hvor der er tørresnor.
Man må ikke stille tørrestativer på gangen.